Satış

Satış faaliyetleri, markalara özel oluşturulan talep artırma stratejisinin gücüyle yapılır.

Satış

Satış faaliyetleri, markalara özel oluşturulan talep artırma stratejisinin gücüyle yapılır.

Satış kanalları online ve offline olarak ikiye ayrılır ve bütünsel tüketici analizleri ile satış planlaması yapılır.

Yurt Dışı

Engin LTD, yurt dışı distribütörlük operasyonunu Azerbaycan’da yürütür.

back-to-top